St. Adrianus

Uit Wiki Raamsdonks Historie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Kerkplein 5, 1907

St. Adrianus in een Romeins uniform
St. Adrianus in een Romeins uniform

Beeld van de heilige Adrianus in een nis op een draagsteen boven de ingang van het Ontmoetingscentrum. St. Adrianus is afgebeeld in een Romeins uniform met bijl en zwaard in de hand, hetgeen verwijst naar zijn soldatenverleden. Als martelaar draagt hij een palmtak. Boven zijn hoofd zweeft een kerkje in Romaanse bouwstijl. Adrianus van Nicomedië was omstreeks 300 een Romeins officier en stond aan het hoofd van de gevangenisbewaking.

Hij bekeerde zich tot het christendom en werd om deze reden door keizer Maximianus gevangen genomen, waarna hij de marteldood stierf. Adrianus is de beschermheilige van soldaten, bierbrouwers, boodschappers, gevangenisbewaarders en smeden. Hij beschermt bovendien tegen de pest, een onvruchtbaar huwelijk en een plotselinge dood.

Pastoor Adrianus Frenken legde op 17 juli 1906 de eerste steen voor het Adrianusgebouw, in de volksmond ‘het klooster’ genoemd en in september 1907 vestigden zich er de Zusters van Liefde uit Schijndel.

Zij wijdden zich aan het onderwijs voor meisjes en de verzorging van bejaarden. In april 1972 vertrokken de laatste zusters uit Raamsdonk.


Bron: Terry van Erp

Geraadpleegde literatuur:


  1. A.M. Heidt, Catholica. Geïllustreerd encyclopedisch vademecum voor het katholieke leven (Den Haag, 1997).
  2. Stichting Raamsdonks Historie, Adrianusgebouw van klooster tot ontmoetingscentrum 1907-2007 (Raamsdonk, 2007) p. 9.