Zusters van Liefde

Uit Wiki Raamsdonks Historie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Zusters in het Adrianus gesticht te Raamsdonk
Zusters in het Adrianus gesticht te Raamsdonk
Zusters in het Adrianus gesticht te Raamsdonk
Zusters in het Adrianus gesticht te Raamsdonk


Zusters van Schijndel

Het katholieke reveil in Nederland in de negentiende eeuw uitte zich onder meer in de stichting van een groot aantal congregaties.
Een daarvan was de door Pastoor Antonius van Erp in 1836 in Schijndel opgerichte congregatie van de “Zusters van Liefde van Jezus en Maria, Moeder van Goede Bijstand”. Het klooster werd gevestigd in de Pastorie van Pastoor van Erp (aan de Heikant). Deze bouwde vervolgens een nieuwe pastorie naast de Sint Servatiuskerk. In de volksmond werd deze stichting al spoedig de “Zusters van Schijndel” genoemd.
Zoals de meeste van de nieuwe kloostercongregaties werd er voor gekozen om niet alleen contemplatief bezig te zijn, maar ook om “wereldse” activiteiten te ontplooien, zoals de ontwikkeling en de vorming van jeugd en de zorg voor hulpbehoevenden. Dit waren de zogenaamde “Liefdewerken".

Anna de Bref

In 1837 begon Anna de Bref, een zus van Moeder Overste, een school voor meisjes om taal en vrouwelijke handwerken te leren. Drie jaar later kwam het meisjesonderwijs helemaal onder de hoede van de Zusters van Schijndel. In het begin ging het allemaal erg moeizaam. Zo diende een bakkerij aanvankelijk als schoollokaal. Verder was het leerlingenaantal erg laag. Pas toen de pastoor dreigde, dat kinderen die de school van de Zusters niet bezochten, hun H. Eerste Communie niet mochten doen, kwam daar verandering in. Na enige jaren werd aan de Zusters een pand geschonken dat zich recht tegenover het toenmalige klooster bevond (huidige locatie).

Leefomstandigheden van de zusters

De leefomstandigheden van de zusters in het Schijndelse klooster waren in het begin erg moeilijk. Er werd de kloosterlingen een zeer strenge leefwijze voorgehouden. Nog afgezien van de vele vastendagen en bijzondere voorschriften kregen de zusters aanvankelijk niet meer dan 1 snee zwart brood en ¼ snee wit brood als ontbijt.
Nadat duidelijk was geworden dat deze strengheid onverenigbaar was met het werkzame leven van de zusters en dat er naar alle waarschijnlijkheid een verband bestond tussen het hoge sterftecijfer van de ‘jonge’ zusters en de leefomstandigheden, werden de voorschriften verzacht. Om zelf goeddeels te kunnen voorzien in de eigen eerste levensbehoeften werd in 1873 bij het klooster een grote boerderij met bakkerij gebouwd.

Activiteiten van de Zusters

De eerste activiteit van de nieuwe stichting was het geven van onderwijs. Drie jaar later werd begonnen met de verzorging en verpleging van ouden van dagen. Een tweetal decennia waren er voor nodig om de congregatie stevig te grondvesten. Daarna verliep de ontwikkeling van de Zusters van Schijndel zo voorspoedig, dat nog vele verbouwingen en vergrotingen van het Moederhuis in Schijndel nodig waren.

  1. 1843 verrees de kapel alsook het kloosterkerkhof,
  2. 1844 werd het eerste Schijndelse gasthuis aan de Kloosterstraat gebouwd,
  3. 1858 begon men met een normaalschool, de latere kweekschool Vanaf dit jaar hielden de zusters zich al bezig met de opleiding van onderwijzend personeel,
  4. 1894 Het Sint Barbaraklooster I Wijbosch werd gebouwd, een herstellingsoord voor zusters met daarbij een meisjes- en kleuterschool.
  5. 1929 In dit jaar beginnen de zusters het Petrus Donders Weeshuis in een door de familie Verkuijlen geschonken pand aan de Hoofdstraat,
  6. Op de terreinen van de, tegenover het klooster gelegen, boerderij van Verstralen en het daarnaast gelegen huis van Verkuijlen werd een nieuwe meisjesschool gebouwd.
  7. 1934 Op de Boschweg wordt in het Sint Lidwinagesticht (ziekenhuis en bejaardenhuis) opgericht.
  8. 1959 Uitstapjes naar de Keukenhof en de Deltawerken. Zie hier het gefilmde verslag.
Heeft u meer informatie, aanvullingen of vragen over de getoonde info en/of personen op deze pagina? info@wiki-raamsdonk.nl of info@raamsdonkshistorie.nl