Langstraatspoorweg Spoortraject Raamsdonk

Uit Wiki Raamsdonks Historie

Nieuweweg - Vlaaikensstraat, 1886

Bij hectometerpaal “103,7 rechts” op de A59 kruist het oude spoorbed de snelweg. Rijdend over de snelweg van knooppunt Hooipolder naar Waalwijk zien we vanaf dit punt het voormalige spoortraject als een rechte lijn richting de St.-Bavokerk gaan. Eigenlijk markeert de genoemde hectometerpaal de plaats waar voor de aanleg van de Maasroute zich een spoorwegovergang bevond, namelijk die in de Nieuweweg. De Nieuweweg was vroeger een verbindingsweg tussen de Lange Broekstraat in het zuiden en de Kerklaan in het noorden en is nu een op de snelweg doodlopende straat geworden. Hier stond wachtpost 16 en bij de spoorwegovergang stond wachtpost 17, beide zijn helaas gesloopt.Pastoor Bruijnestraat, 1886-2002

In 1992 begon men met de aanleg van het Halvezolenpad, een fietspad over het voormalige spoortraject tussen Raamsdonk en Drunen. Het initiatief kwam van de Federatie ‘Behoudt Langstraatbruggen’ en de aanleg kon met subsidie van het rijk en de provincie gerealiseerd worden. Het deel van Drunen tot aan het afwateringskanaal tussen Drunen en Baardwijk was het eerste klaar (2000), daarna volgde het traject van Capelle tot Raamsdonk (2002) en tot slot het gedeelte in Waalwijk (2008), waar het fietspad werd opgenomen in een groengordel met de naam Halvezolenpark. Vooruitlopend hierop vond de officiële opening van het Halvezolenpad plaats op 8 mei 2004 in de Lambertuskerk van Raamsdonk.Wachterwoning Kruising ParallelwegStationstraat, 1886

Wachtpost 18, halteplaats en spoorwegovergang Raamsdonk. In 1890 werd aan het woonhuis een wachtkamer met kaartjesloket gebouwd. In 1907 kwam er een rangeerspoor voor goederentreinen met losweg. Het goederenvervoer over het spoor vond tot 1965 plaats, terwijl het passagiersvervoer al in 1950 op dit traject gestopt was. De wachterwoning verloor hiermee haar functie. Vanaf 1972 werd het huis door particulieren bewoond. Ze braken de wachtkamer af en schilderden de buitenkant wit. In 2009 bouwden de huidige bewoners de wachtkamer aan de zuidzijde (de kant van het fietspad) weer opnieuw aan. Vanaf deze kant is op de woning de aanduiding “RAAMSDONK” te zien. Ook bevindt zich links daaronder een rond blauw bord met de letters “Rk”: de NS aanduiding voor halte Raamsdonk.


Kruising ParallelwegStationstraat, 1886

Aan de zuidkant van de wachterwoning is naast het fietspad het restant van de perronwand te zien, die liep van de Schansstraat, waar de overweg was, tot aan de Spoordijkhof. Het verhoogde perron loopt zowel aan het begin als aan het einde glooiend af. De wand bestaat uit betonelementen.

Bron: Terry van Erp

Literaruur:

  • J. Heijenbrok, I.D. Jacobs, I. Slootweg en G. Steenmeijer, Het Halvezolenlijntje. De Langstraatspoorlijn van Lage Zwaluwe naar ’s-Hertogenbosch 1866-2011. (Utrecht, 2011).
  • Marius Broos, “De spoorweg Lage Zwaluwe – ’s-Hertogenbosch” in Op de Rails, (1999) p. 328-341.