Wachtpost 17

Uit Wiki Raamsdonks Historie

Wachtpost 17 aan de Nieuwe Weg

In de Echo las ik dat in oktober 1906 een hond werd doodgereden bij de halte Nieuwe Weg in Raamsdonk.

De trein stopte daar niet c.q. het zal wel een wachtpost geweest zijn of nog minder.

De Nieuwe Weg vormde jarenlang de verbinding tussen de Bergenstraat en de Kerklaan in Raamsdonk. In de Nieuwe Weg lag een overweg. Deze overweg verviel toen de Maasroute (A59) werd aangelegd. De A59 en de A27 kenden geen kruisingen met de Langstraatspoorlijn. Zo ligt de lijn aanzienlijk hoger dan de A27; bij de A59 werd a niveau gekruist c.q. gelijkvloers. Begin zestiger jaren wist men dus al dat het met de verbinding Gt-Rk nooit meer iets zou worden.