Hooipers

Uit Wiki Raamsdonks Historie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Brand in de hooipers - 29 juli 1932 - De Telegraaf
Brand in de hooipers - 29 juli 1932 - De Telegraaf

HOOIPERSEN IN RAAMSDONK

(uit het Gemeentearchief)

Jaartal Aantal Eigenaar(s) Werkzame personen

1871 tot 1881 4 hooipersen en handmatige arbeid

40 tot 60 personen werkzaam
1882 tot 1886 3 hooipersen en handmatige arbeid
Genoemd worden:
  1. Huisman en Lankhuijzen. (Huijsman)
  2. Elemans en Co.
48 tot 50 personen werkzaam
1887 2 persen Huisman en Lankhuijzene (Huijsman)

Elemans door geschrapt.


1888 en 1889

2 persen

Huijsman en Lankhuijzen 

16 personen

1890 tot 1892

1 Pers vermeld

Locomobile pers 6 atmospheeren

Kleijmans en Hoogenwerf.

Rest wordt niet meer vernoemd.

6 personen

1893


Kleijmans en Hoogenwerf weer geschrapt.


1893 tot 1895


Huijsman en Lankhuijzen

20 personen en 1 kind

1895


Weer Elermans en Co.

12 personen

1896 tot 1900 2 persen Huijsman en Lankhuijzen 25 arbeiders en 2 kinderen
1901 2 persen Huijsman en Lankhuijzen
1901
1 pers
Firma Vermeulen en Zn 7 arbeiders 1 kind
1901
1 pers

J. Oomes

6 arbeiders
1902 tot 1916 Handen-arbeid niet meer vermeld 20 personen
1903 1 pers (Paardenkracht)
Huijsman en Lankhuijzen 12 arbeiders en 1 kind
1907 Stoommachines Huijsman en Lankhuijzen 15 arbeiders
1916 tot 1922 Geen meldingen meer in het archief.

Uit de verhalen is bekend dat er een hooipers gestaan heeft op de Keizersdijk, Cornelis van Dongen (Céske de Kwakkel) had er een cafe - en hooipers, daar is nu de winkel van Wieringa. (zie bldz.3)

In Raamsdonk dorp tussen de Molenstraat en Spoorlijn was ook een hooipers. Nu Griffiershof.

Altijd bedrijvigheid bij de persen. Foto van voor 1918.
Altijd bedrijvigheid bij de persen. Foto van voor 1918.

Aan de hand van de onderstaande foto zijn wij op zoek gegaan naar het huis in de Molenstraat waar achter de hooipers is gebouwd. Het is Molenstraat thans nr. 43. (was 96 en later 57/58)

In 1905 of 1906 wordt er een bijbouw achter deze woning gezet. Vermoedelijk een grote schuur van hout met rieten dak.

23-8-1906 is ook het laad en los perron van Staats-Spoor (S.S.) voltooid.

Ons vermoeden is dat dit het begin was van de hooipers in de Oude Polder en de uitweg komt op de Molenpad (dus naar het spoor)

In 1916 wordt het woonhuis verbouwd en komt er een winkel. Tevens scheiding van Huis / tuin en de bijbouw.

1920,Er heeft een ruiling plaats (waar van ?? het heeft misschien iets te maken met de hooipers in Raamsdonksveer, Fam. C. van Dongen). Want nu ontstaat de Firma J P van Dongen. gevestigd te Raamsdonk in de Oude Polder. Mede firmanten zijn:

Peter Cornelis van Dongen en Cornelis Wouter van Dongen. Zie voor al deze namen de volgende bladzijde.

1212-1924. Johannes P.C. van Dongen,Hooi en Strooihandelaar. Verzoekt aan de Gemeente het mogen plaatsen van een Electra motor van 12 P.K. in de bestaande hooipers. Kadastraal 1378/1379. Deze kadastraal was nog weiland en had de uitweg aan de Molenpad.

1926. Stichting Hooipers en oprichting N.V. van van Dongens Hooihandel te Raamsdonksveer.

3-8-1928. Firma Huijsman Lankhuijzen vragen vergunning tot de bouw van, kantoor, garage en werkplaats aan de Molenpad Sectie G1940. (is 1378/1379)

18-5-1929. Firma Huijsman Lankhuizen vragen vergunning tot het bijbouwen van een GEBEND ter lengte van 32.50 M. bij een breedte van 10 M. tevens een paardenstal tergrootte van 6 bij 10 M. aan de bestaande hooiperserij op het terrein gelegen aan de halte van S.S. sectie G.1940. Vergunning d.d. 5 juni 1929. Er is ook een weegbrug geweest, geen vergunning gevonden.

28-7-1932. De hooipers brand 's morgens om 11 uur tot de grond toe af. EINDE HOOIPERS.


BEWONERS VAN DE MOLENSTRAAT 96,57/58 en thans nr.43.

‘Het is met al die van Dongens heel moeilijk om precies te zeggen waar,wanneer en hoe het allemaal in elkaar zit en hoe het ging.

Bij verhuizing binnen de gemeente werden alleen in de boeken de huisnummers verandert en die veranderde in de loop der tijden nog al eens.

En dan waren er Familie's bij die wel 4 of 5 keer verhuisden.

Maar laat ik het proberen vanaf ongeveer 1875.

Johannes Pieter van Dongen,geboren 1-3-1847 in Raamsdonk. Gehuwd 17-10-1873 in Made met, Wilhelmina Verdonk, geboren 28-1-1849 in Made. Een dochtere (Deze is al vroeg vertrokken)


Cornelis van Dongen,geboren 12-5-1852 in Waspik,(zie bldz.1) Komt 2-1-1867 al naar Raamsdonk (is dan 15 jaar) Hij trouwd 31-8-1891 in Dongen met,(is dan hooikoopman) Anna Dirven,geboren 20—12-1868 in Dongene 2 Zonen,Johannes Petrus Cornelis,geboren 2-7-1894. (X) Hubertus Fransiscus Wilhelmus,geboren 19-9-1896. Cornelis veDongen overle15-5-1916 in Raamsdonk. Anna Dirven vertrekt naar Den Haag op 10-3-1924.


Familie Pieter van Dongen en Maria Sagt. Getrouwd ±1849. Zij komen in 1851 van Waspik naar RaamsdonkeHuis nr. 96 en D.752 2 Zonen. Cornelis geboren 29-8-1852 Huibert geboren 18-11-1855.

Huibert trouwd met Maria Verheijden. ±1887. 2 Zonen. Pieter Cornelis,geboren 7-2-1888. Cornelis Wouter,geboren 20-7-1892. Huibert veDongen vertrekt 14-12-1909 naar Loosduinen. Maria Hendrika Verheijden vetrekt 1919 naar 's Gravenmoer.

Pieter Cornelis van Dongen,trouwd 21-10-1921 met, Engeltje de Graaf geboren 6-12-1889 in de Rijp Utrecht. Engeltje kwam al op 3-8-1904 naar Raamsdonk.

Deze Familie is 17-7-1925 vertrokken naar Zeiste

Cornelis veDongen,broer van Huibert is niet getrouwd. Hij had vanaf 12-11-1905 een vergunning voor verkoop van sterken drank, is overleden 2-5-1914, in huis nr. 96.

(X) In 1916 komt Johannes Petrus Cornelis weer in beeld. Johannes P. C. van Dongen geboren 12-7-1894 in Raamsdonk.

Gehuwd 13-9-1923 in Den Haag met, Elisabeth Maria Greve geboren 17-7-1900 in Den Haag.

Johannes PeCeveDongen is net als zijn vader Hooi en strooi-koopman.

In 1916 wordt het bewuste huis verbouwd en komt er een winkel, tevens komt er een scheiding van huis/tuin en bijbouw (schuur)

Vermoedelijk blijven Maria Verheijden en zoon in het huis wonen.

Johannes PeCeveDongen gaat verder met de schuur. De Fam. C. v Dongen bezit een hooipers aan de Keizersdijk R.veer.

Bakker Barel uit Zevenbergen heeft het huis gekocht, 19-11-1925. Later Bakker Rooijackers.

Grondeigenaren

Eigenaren van de grond gelegen aan de Molenpad. Uitweg hooipers.
Eigenaren van de grond gelegen aan de Molenpad. Uitweg hooipers.

Eigenaren van de grond gelegen aan de Molenpad. Uitweg hooipers.

Ons vermoeden is dat er dus een hooihandel/pers was vanaf 1905/06.

Zekerheid hebben wij niet.

Eigenaren van die grond in de Oude Polder en het ge JOJO daar-mee.

Jaartal

Eigenaar(s)1883 Elisa Johannes Knaape
1899 Joachiem Adriaan Lankhuijzen
1923 Johannes Indeweij-Terheijden
1924 Wilhelmus Indeweij-Prinsenbeek
1924 N.V. Handelsmaatschappij voorheen K. Smit anno 1881 gevestigd te Groningen.
1926 Ingebracht in N.V. Jan v Dongens Hooihandel
1928 Verkoop aan Kornelis Smit in Overveen
1929 Firma Huijsman Lankhuijzen. (Piet v Dongen)
1939 Eigendom van Christiaan Schapers
Aannemers bedrijf Schapers de Bont (Schapers en ZN).
1940 Kantoor e.d. wordt verbouwd tot woonhuis.
1954 Er komt weer een loods waar eerst de hooipers heeft

gestaan.

1987 Eigendom van de Fa. Verschure en nu is het, GRIFFIERSHOF

De hooipersen in Raamsdonksveer

Stempel Firma Huijsman en Lankhuijzen
Stempel Firma Huijsman en Lankhuijzen

Het begin van Huijsman en Lankhuijzen, Hooipers en hooihandel.

22 maart 1849
Arend Huijsman, hooi en strooi-koopman, (handelaar)

kocht aan de haven een schuur en erf van de familie Jan Adriaan Vissers

11 september 1850

Kocht weer een schuur erve en werf,nu van de Wed. Groenenveld de Groot

Samen sectie nummers E111 en E112, dus naast elkaar. Belend, Oost de haven, West en Zuid de Heer Heeren en Noord de Wed. van Strien

De hooipers is begonnen tussen 1850 en 1854

9 maart 1854

Arend Huijsman te Raamsdonk en Jan Simon Lankhuijzen te Waspik (zonder beroep) gaan samen een vennootschap aan voor de handel in hooi, strooi e.d.

Onder de Naam HUIJSMAN EN LANKHUIJZEN.

In 1854 waren de schuren al voorzien van hooipersen

21 maart 1865
Steven Huijsman (Koopman) en Jan Adriaan van Dongen

(Bouwman), kopen samen de aandelen van Arend Huijsman

10 augustus 1867
Steven van Dongen koopt de aandelen weer van boven-gemoemde, andere helft blijft van Jan Simon Lankhuijzen
12 november 1878

Er ontstaat een nieuwe vennootschap nu met, Steven van Dongen en Simon Dingeman Lankhuijzen.

De firma naam blijft: HUIJSMAN EN LANKHUIJZEN.

Belend, Oost haven, Zuid en West Heeren en Noord Waas C.

1883
Er heeft een onderlinge ruiling plaats tussen:

Dhr. Heere en de Firma Huijsman en Lankhuijzen.

1884
De hooipers verhuisd naar de hoek Hoofdstraat / Haven. De oude hooipers wordt gesloopt en wordt tuin van de

Familie G. Heere.

1903
Huijsman en Lankhuijzen zijn van handkracht over gegaan

naar paardenkracht. 1 pers, Arbeiders 15 en 1 kind.

1907
Paardenkracht wordt vervangen door een zuiggas Motor.

(Een stoommachine) er werken 15 arbeiders.

1914

Er wordt een werkplaats tegen de hooipers aangebouwd.

Een herstel plaats voor automobielen, motorrijwielen en fietsen (In de Hoofdstraat)

4 maart 1918

De hooipers brand af samen met bakker v. Laarhoven.

De overblijselen worden verkocht aan de Gebroeders Simonis, Koperslager en Bakker.

Het wordt in 3 delen door verkocht aan, Bakker v. Aalst, Fam. v. Zwol en 9-3-1927 bouwd G. de Bot er ook een Cafe restaurant op.

Nu is er de Vries Kleding B.v.

Linksonder waar nu die witte muur staat was voor 1884 de eerste Hooipers van Huijsman en Lankhuijzene Het eerste huis rechts van de muur was van Cornelis Waas
Linksonder waar nu die witte muur staat was voor 1884 de eerste Hooipers van Huijsman en Lankhuijzene Het eerste huis rechts van de muur was van Cornelis Waas
Links de hooipers van Huijsman en Lankhuijzen na 1884. Ook wel de hooipers van Steven van Dongen genoemde Later van zijn zoon Piet v Dongen. Bijnaam Piet Hooi
Links de hooipers van Huijsman en Lankhuijzen na 1884. Ook wel de hooipers van Steven van Dongen genoemde Later van zijn zoon Piet v Dongen. Bijnaam Piet Hooi
Opgave van plaats gehad hebbende branden in de gemeente Raamsdonk
Opgave van plaats gehad hebbende branden in de gemeente Raamsdonk
No. 63: Akte van oprichting N.V. Huijsman en Lankhuijzen
No. 63: Akte van oprichting N.V. Huijsman en Lankhuijzen

De hooipers van de familie Elemans en Co.

Vermoedelijk de oudste maar minst bekende hooipers.

Zover wij na konden gaan is het altijd familie bezit geweest, maar zelfs in de eigen stamboom komen ze niet voor als handelaren.

De laatste eigenaar:
Johannes Elemans, geboren 24-3-1802, overleden 14-4-1889 te Raamsdonk.
Zoon van, Jasper Elemans en Huibertje Konings.

Gehuwd, 31-7-1828 in Raamsdonk met, (bij huwelijk Landbouwer) Digna van Dongen, geboren 17-8-1802, overleden 26-5-1890 te Raamsdonk.
Dochter van, Huibert van Dongen en Elisabeth Konings.

Uit de nalatenschap van de bijde overledene blijkt dat huis, erf en hooipersen groot waren, 50 roeden en 42 ellen onverdeeld.
Het gedeelte water bestond uit 9 roeden en 60 ellen.
Het was gevestigd in de Boter Polder en had dus een eigen haventje.

De erfgenamen (Elisa Elemans en Cons)hebben in 1897 alles verkocht aan Steven Huijsman. (Huijsman en Lankhuijzen)

In 1898 krijgt het 4 eigenaren.

  • Steven Huijsman en Cons (Huijsman en Lankhuijzen) Raamsdonk
  • Willem de Roon. (Firma Vermeulen en Zn.) Waspik
  • Johannes Oome. (Hooipers Oosterhout?) Oosterhout
  • Stefanus Oerlemans, (Hooipers aan het Labbegat) Capelle

In 1902 koopt Wed. Roon de Pers, en sloopt hem in 1907.

De stoomhooipers van Kleijmans en Hoogewerf

Stoomhooipers van Kleijmans en Hoogewerf te Raamsdonksveer
Stoomhooipers van Kleijmans en Hoogewerf te Raamsdonksveer

Deze hooipers komt dus in 1890 in beeld en verdwijnd weer enkele jaren later.

In 1897 wordt het verkocht aan de Fa. de Klijn en verbouwd tot BOTERFRABRIEK. Later wordt het graanhandel de Klijn.

Deze pers lag aan het Zuidergat en had een eigen haven.

Later het gat van Klijne.

Fa. de Graaf Oliehandel was de laatste eigenaar.


Bron: De hooipersen in Raamsdonk door Huub Waas

Digitalisering en Wiki opmaak: Terry van Erp