Telefoonnummers 1950

Uit Wiki Raamsdonks Erfgoed

Telefoonnummers Raamsdonk (dorp) in 1950

Diensturen: Werkd.: 8—21. Zon- en Feestdagen: 8—9.

819 Adrianus Gesticht, Sint Zusters Schijndel, Pension, Kerkstraat 10. 
814 Amelsvoort, J. F. v. Slagerij, Kerkstraat 27.
826 Bont, F.J. de, Slagerij 61
825 Bont, G. C. de Luiten Ambachtstraat 2.
843 Bont, H. J. Landbouwer, Schansstraat 14.
813 Bont, P. J. de Schansstraat 39.
813 Bont & Schapers, Fa. de Wegenb. enz, Raadhuisstraat 6.
837 Boons, H. J. Slager, Caféhouder, Schansstraat A29
815 Boons-Staal, J. J. Caféhouder, Veehhandelaar, Bergenstraat. 17.
807 Bruijn, D. M. de Molenaar, graanhandelaar, Raadhuisstraat 39.
835 Bruyn, M. de Molenstraat 18
824 Coender, P. C. Molenstraat 11.
827 Groot, J. C. de Molenstraat 2. 
821 Herfst, L. E. J. Pastorie. Kerkstraat 32. 
811 Heuvel, Jac. v. d. Veehandelaar, Luitenambachtstraat 22.

847 Hooymayers, L. Tuinder, Luiten Ambachtstraat 29. 
804 Iersel, Wed. A. v. Bierbrouwerij, Lange Broekstraat 30. 
842 Kamp-de Bont, Wed, J. A. Landbouwbedrijf, Luiten Ambachtstraat 29.
838 Klijn, L. C. Kassier Boerenleenbank, Kerkstraat 29. 
834 Knaap, D. J. Land- en tuinbouw, secretaris en penningmeester. waterschap de Nieuwe Hooipolder, Kerklaan 10.
831 Kuysters, J. P. De oude Melkhaven 2.
832 Lankhuyzen, Gebroeders. Landbouwbedrijf, Kerklaan 9. 
810 Lankhuyzen, S. Langebroekstraat 7.
808 Leyten & Zn., J. Aannemer, Schansstraat 18.
805 Nieuwenhulzen, C. Loondors- en Persbedrijf Schansstraat 41.
812 Oome & Zn., H. J. Aannemer bouwvakken en betonwerk, Stationstraat 11.

839 Oort, Wed. P. v. Stationsstraat 12.
809 Oort & Zn., Fa. P. v. Aannemer Molenstraat 4.
821 Pastorie, R.K. Kerkstraat 4.
833 Politie, Rijks Post Raamsdonk v. d, groep Raamsdonksveer, woonhuis postcommandant, Molenstraat 8.
820 Rodenburg, A. Schansstraat 16.
840 Rovers, A. Landbouwer, veebedrijf, Lange Broekstraat 2.
841 Schoenmakers, A. A. Landbouwer, Lange Broekstraat 4.
806 Snijders, J. P. Parallelweg 2.
818 Spuijbroek, P. C. Raadhuisstraat 2.
823 Steenderen, H. v. Kapper, Schansstraat 37.
803 Thijssen, W. Smederij, las- en snijwerk, ijzerwerk, rijwielen, enz. Schansstraat 19.
802 Verbunt, W. A. Autoverhuur, Molenstraat 33.
817 Westen Fens, G. J. v. d. Schoenfabriek, Bergenstraat 7.
816 Westen Vloeiman, C. v. d. Schoenfabriek, Bergenstraat 1.
801 Zuivelfabriek en Melkinr. Raamsdonk-Waspik, Coöp. Luiten Ambachtstraat 44.