Schansstraat 2

Uit Wiki Raamsdonks Historie
Schansstraat 2 - goederenloods NS

Dit was de goederenloods van het spoor Schansstraat 2 naast het huis van de stationbeheerder tijdens de omnummering van 1 januari 1949, zie ook pagina: 1 januari 1949 - op achternaam.

  • Nummer bij omnummering op 1 januari 1949: D3
  • Bouwjaar
  • Aannemer
  • Architect
  • Kadastraal nummer

Spoorwegemplacement

In de vergadering van april 2002 nam de gemeenteraad van Geertruidenberg een unaniem besluit om geen gronden te verkopen in het gebied globaal liggende in het gebied Parallelweg – Stationstraat. Voorafgaand aan deze beslissing is door de Werkgroep Monumentenzorg (WMZ) in september 2000 een advies uitgebracht waarin de werkgroep aandacht vraagt voor de nog gedeeltelijk aanwezige karakteristieke stalen afrastering van het voormalige spoorwegemplacement enz. Het project was zo uniek dat Omroep Brabant er destijds zelfs aandacht aan te besteden. Ondanks deze initiatieven, advies WMZ en een unaniem raadsbesluit, bleek enkele jaren later dat door het (College?) besloten was het perrongedeelte met hekwerk aan een particulieren verkocht te zijn.

Weg is de ruimtelijke mogelijkheid ter plaatse, tussen de Stationstraat en de Lage Weg, op het spoorwegemplacement om zonder bezwaar een stuk spoorlijn terug te brengen.
Met het hergebruik van de in voldoende matige aanwezig zijnde originele materialen zou een stukje van de in 1885-1887 aangelegde Langstraatspoorlijn

Het Halve Zolenlijntje” genoemd, voor het nageslacht bewaard kunnen blijven!!
raamsdonkshistorie.nl
raamsdonkshistorie.nl
Heeft u meer informatie, aanvullingen of vragen over de panden en/of personen op deze pagina? info@genealogie-raamsdonk.nl of info@raamsdonkshistorie.nl