Restauratie historische schuur Korte Broekstraat Raamsdonk

Uit Wiki Raamsdonks Historie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Schapenschuurtje Korte Broekstraat
Schapenschuurtje Korte Broekstraat

RAAMSDONK, 15 februari 2018 - Op 3 februari 1889 kochten Pieter van Strien en Drika van Dongen de boerderij van Maria Hoevenaar, een tante van Drika, met daarbij een erf, bouwland en een boomgaard in sectie G aan de Zuid en St. Anthoniepolder. Dat is de boerderij aan de Korte Broekstraat 5, waar ze na hun huwelijk gingen wonen. Deze boerderij is in 2011 door de familie verkocht en dus ruim 122 jaar in het bezit van vier generaties Van Strien geweest. Op het terrein staat ook een rond 1850 gebouwde schuur, die voor de nieuwe eigenaren geen functie heeft en daarom gesloopt dreigde te worden. Jan van Strien, voorzitter van Raamsdonks Historie is zuinig op het erfgoed in Raamsdonk en trok ten strijde. Hij wist voor het project ook wethouder Bert van den Kieboom enthousiast te krijgen.

Die samenwerking tussen de voorzitter van Raamsdonks Historie en de voormalige voorzitter van Veers Erfgoed leidt tot een succes, want binnen twee maanden wordt gestart met de restauratie van de voormalige sehapenschuur. De nieuwe eigenaar heeft toegezegd de noodzakelijke en historisch verantwoorde materialen 'om niet' beschikbaar te stellen. De overige kosten, zo'n 13.000 euro, komen uit het erfgoed-budget van de gemeente Geertruidenberg. De typische Langstraatboerderij met langsdeel, schuur, stal, dwarshuis waarin ramen met kleine roedenverdeling en luiken en rietenwolfdak werd in oktober 1968 onder nummer 32283 opgenomen als Rijksmonument. De gepotdekselde schapensehuur valt daar echter niet onder en zou dus gesloopt mogen worden.

Jan van Strien zegt daarover: "De schuur is echter zo uniek en van historische waarde dat ik in gesprek ben gegaan met de eigenaren. Die hebben wel paarden, maar met schapen hebben ze niets. De schuur stond in hun optiek eigenlijk vooral in de weg. Ik heb ze echter kunnen enthousiasmeren en de eigenaar meldde later dat hij restauratie wel zag zitten en zelfs zou zorgen voor de benodigde materialen. Na de restauratie krijgt de schuur een monumentale status; de eigenaar heeft toegezegd zich aan de daaraan verbonden verplichtingen tot behoud van de schuur te houden."

REVIVAL VAKMANSCHAP

"Voor de instandhouding en het beheer van het cultureel erfgoed is een goede 'infrastructuur voor vakmanschap' nodig. Daar schort het momenteel zeer aan. Zowel de instroom als doorstroming van restauratieleerlingen is minimaal. Het betreft hier het totale spectrum van vaklieden: van restauratietimmerlui, -metselaars, -stukadoors, -schilders, -smeden tot leidekkers en andere specialistische kleine beroepsgroepen. Ook uit economisch oogpunt is het belangrijk dat er voldoende gekwalificeerde vaklieden zijn. Herbestemming van (cultuur-historisch waardevol) erfgoed is een belangrijke maatschappelijke opgave, met name ook uit oogpunt van duurzaamheid. Daar hebben we vakbekwame mensen voor nodig."

Dat stelt Harrie Maas, directeur Stichting Behoud Monumenten Brabant. Vanwege de oplopende tekorten aan vakmensen in de restauratie-en herbestemmingssector is het EU-project Revivak (Revival Vakmanschap) ontwikkeld. Maas vervolgt zijn verhaal: "De gemeente Geertruidenberg voert een actief erfgoedbeleid. In dat verband wil ze ook een bijdrage leveren aan het behoud en de bevordering van het vakmanschap.

En Geertruidenberg voegt de daad bij het woord.

Als eerste gemeente in Noord-Brabant en Limburg heeft ze het voortouw genomen om de restauratie van een monumentale schuur nabij de Korte Broekstraat 5 te Raamsdonk als een Revivak-opleidingsproject uit te voeren. Daartoe wordt met verschillende betrokken en belanghebbende partijen een intentieovereenkomst gesloten."

BURGERINITIATIEF

Als het over historisch erfgoed gaat, heb je met wethouder Van den Kieboom al snel een medestander. "Dit is weer zo'n mooi voorbeeld van een burgerinitiatief. Er is in de gemeente al genoeg waardevol erfgoed verdwenen, dus moeten we zuinig zijn op hetgeen we nog wel hebben." Daar heeft de wethouder wel een punt, want de afgelopen vijftien jaar is ongeveer 40% van de cultuurhistorische boerderijen en agrarische bijgebouwen in Brabant gesloopt of onoordeelkundig verbouwd. Stichting Monumentenhuis Brabant heeft toegezegd om samen met Raamsdonks Historie en Veers Erfgoed te restauratie te begeleiden. "Het mooie is dat bij de restauratie van de in de ige eeuw gebouwde schuur in Raamsdonk in het kader van Revivak-leerlingen van het Dongemond college betrokken zullen worden. Het doel is jongeren enthousiast te krijgen voor een beroep als ambachtelijk vakman in de restauratiewereld. Monumentenhuis gaat de restauratiewerkzaamheden van de historische schuur filmen en gaat de beelden gebruiken als voorbeeld van Revivak Vakmanschap;" aldus de enthousiaste wethouder, die nog meldt dat er aan het begin van de Korte Broekstraat een infobord komt met informatie over de schuur. Geboren Raamsdonker Jan van Strien vult aan: "Het zou mooi zijn als er in de schuur bijvoorbeeld historische gereedschappen zouden komen en dat er op afspraak de schuur bezichtigd kan worden. Vroeger liep er een wandelpad nabij de voormalige brouwerij De Wereld dat bij de Donge uitkwam. Het zou fantastisch zijn als dat pad weer terug kon komen. Ik ben blij dat de schuur behouden blijft en zelfs gerestaureerd gaat worden. Zo zou ook de authentieke smederij van Van Onzenoort behouden moeten blijven," stelt Jan van Strien tot besluit.

Bron: De Langstraat, door Jan Hoek
Wiki opmaak: Terry van Erp