Kloostergoederen van de Kartuizers

Uit Wiki Raamsdonks Historie
Kopie van een kaart van de kloostergoederen van de Kartuizers bij Geertruidenberg gelegen in het gebied Geertruidenberg, Oosterhout, 's-Gravenmoer, Raamsdonk en Almkerk met o.a. afbeeldingen van kerken in genoemde plaatsen en van het klooster. Linksboven eerste verantwoording, middenonder titel. Rug: verklaring van Peters Wouwerman, prior te Antwerpen, dat de kaart overeenstemt met het origineel (1726)., 1550
Kopie van een kaart van de kloostergoederen van de Kartuizers bij Geertruidenberg gelegen in het gebied Geertruidenberg, Oosterhout, 's-Gravenmoer, Raamsdonk en Almkerk met o.a. afbeeldingen van kerken in genoemde plaatsen en van het klooster. Linksboven eerste verantwoording, middenonder titel. Rug: verklaring van Peters Wouwerman, prior te Antwerpen, dat de kaart overeenstemt met het origineel (1726)., 1550
 • Kopie van een kaart van de kloostergoederen van de Kartuizers bij Geertruidenberg gelegen in het gebied Geertruidenberg, Oosterhout, 's-Gravenmoer, Raamsdonk en Almkerk met o.a. afbeeldingen van kerken in genoemde plaatsen en van het klooster. Linksboven eerste verantwoording, middenonder titel. Rug: verklaring van Peters Wouwerman, prior te Antwerpen, dat de kaart overeenstemt met het origineel (1726)., 1550
 • Titel: Copie van de kaerte van 't klooster der Chartroysen onder Raemsdonk (...) getrocken uyt een oude kaerte berustende onder d'erfgenaemen van dhr Staapaers, laetste gewesene rentmeester van 't voorn. klooster/ fecit D. Erasmus (...) monisterij/ ten Oirconde dese geteek. den 20 december 1675(?), als geswore Lantmeter Abel de Vries
 • Beschrijving:Kopie van een kaart van de kloostergoederen van de Kartuizers bij Geertruidenberg gelegen in het gebied Geertruidenberg, Oosterhout, 's-Gravenmoer, Raamsdonk en Almkerk met o.a. afbeeldingen van kerken in genoemde plaatsen en van het klooster. Linksboven eerste verantwoording, middenonder titel. Rug: verklaring van Peters Wouwerman, prior te Antwerpen, dat de kaart overeenstemt met het origineel (1726).
 • Datering: 1550
 • Auteur: Vries, A. de naar Vroom(?), E.
 • datering vervaardiging: 1550 ?
 • Datering uitgave: 1670-1680
 • Afmeting: 55 x 42 cm
 • Vindplaats origineel: Den Bosch
 • Vorm: Manuscript op perkament, pen, penseel, gekleurd - 1 blad
 • Orientatie: Noord
 • Verwijzing: Scholtens (1941-1945) 25/26; VROA (1902), 109-117
 • Opmerkingen: Linksboven: fecit D. Erasmus Do..(onleesb.) pro instructione ac informatione receptoris prior monisterij (waarschijnlijk gaat het hier om Erasmus Vroom die in de jaren 1560 procurator van het klooster was en van 1576-1584 prior: hij overleed in 1603 (zie Scholtens (1941-1945) 103, 108-111, 118/119)) - Oud nr.: blauw 6050, rode sticker 11090 ((d.w.z. aangekocht op een in 1902 gehouden veiling van de goederen afkomstig uit het kasteel te Heeswijk en het kasteel De Nemelaar bij Haaren, nagelaten door de heren Van den Bogaerde)

Bron: Terry van Erp