Kaart van Nederland, België en Luxemburg. 1750-1800

Uit Wiki Raamsdonks Historie
Kaart van Nederland, België en Luxemburg. Gradenverdeling en richtingaanduiding in de rand, graadnet (vaag zichtbaar). Linksboven titelcartouche, daaronder tweede verantwoording, daaronder schaal en kompasroos, rechtsonder cartouche met geografische gegevens over het gekarteerde gebied. Beide cartouches versierd met allegorische figuren, titelcartouche bovendien met wapens van de 17 provincies., 1750-1800 - Schaal: ca. 1:1.000.000] / 15 Milliaria Germanica communia 15 in uno Gradu=105 mm. 20 millairia Gallica sive Horae Itineris=105 mm. 60 milliaria Italica 60 in uno Gradu=105 mm - Opmerking: Waarschijnlijk is deze kaart gedrukt van een al eerder gebruikte koperplaat gezien de lijntjes die vaag zichtbaar zijn onder de eerste verantwoording - Oud nr.: Ned 30: blauw 39: blauwe sticker 242 (mogelijk aangekocht op een in 1902 gehouden veiling van de goederen afkomstig uit het kasteel te Heeswijk en het kasteel De Nemelaar bij Haaren, nagelaten door de heren Van den Bogaerde) - Rechtsboven droogstempel RANB
Kaart van Nederland, België en Luxemburg. Gradenverdeling en richtingaanduiding in de rand, graadnet (vaag zichtbaar). Linksboven titelcartouche, daaronder tweede verantwoording, daaronder schaal en kompasroos, rechtsonder cartouche met geografische gegevens over het gekarteerde gebied. Beide cartouches versierd met allegorische figuren, titelcartouche bovendien met wapens van de 17 provincies., 1750-1800 - Schaal: ca. 1:1.000.000] / 15 Milliaria Germanica communia 15 in uno Gradu=105 mm. 20 millairia Gallica sive Horae Itineris=105 mm. 60 milliaria Italica 60 in uno Gradu=105 mm - Opmerking: Waarschijnlijk is deze kaart gedrukt van een al eerder gebruikte koperplaat gezien de lijntjes die vaag zichtbaar zijn onder de eerste verantwoording - Oud nr.: Ned 30: blauw 39: blauwe sticker 242 (mogelijk aangekocht op een in 1902 gehouden veiling van de goederen afkomstig uit het kasteel te Heeswijk en het kasteel De Nemelaar bij Haaren, nagelaten door de heren Van den Bogaerde) - Rechtsboven droogstempel RANB