Kaart Raamsdonk 1745, kaart van de ambachtsheerlijkheid Raamsdonk in 1745

Uit Wiki Raamsdonks Historie
Kaart van de ambachtsheerlijkheid Raamsdonk. Met kompasroos. Maten in de genummerde percelen. Met toponiemen. Versierd met het wapen van Raamsdonk en een afbeelding van de kerk, een (het raad?)huis en een boerderij. (4 september 1745)
Kaart van de ambachtsheerlijkheid Raamsdonk. Met kompasroos. Maten in de genummerde percelen. Met toponiemen. Versierd met het wapen van Raamsdonk en een afbeelding van de kerk, een (het raad?)huis en een boerderij. (4 september 1745)
 • Titel: Kaarte der Ambachtsheerlykheydt van Raamsdonck, Ao: MDCCXLV. Kaarte ende afteikening der Ambachtsheerlykheidt van Raamsdonk, waar in volges de onderstaande maat of schaal alle Reviere ... waarom deze Kaarte (vermits de menigvuldige observatien en meetingen ten dien einde gedaan) zoo zeer voor geen Copij van de Groote, op de Regtkamer hangende, als wel voor (zie NB) een nieu opgemaakte, en (volgens dit bestek orgineele) nade Konst der Geometria samengestelde Kaarte zij te agten. / Ten oirkonde deze geteikent, den 4den September 1745 [get.] P:A: Ketelaar Gead: Lantmeter
 • Beschrijving: Kaart van de ambachtsheerlijkheid Raamsdonk. Met kompasroos. Maten in de genummerde percelen. Met toponiemen. Versierd met het wapen van Raamsdonk en een afbeelding van de kerk, een (het raad?)huis en een boerderij.
 • Datering: 1745
 • Auteur: Ketelaar, P.A.
 • Afmeting: 74 x 63 cm
 • Vindplaats origineel: Den Bosch
 • Schaal: [ca. 1:10.200] / Schaale van 400 Zuidtholl: Roeden=155 mm
 • Vorm: Manuscript, pen, penseel, gekleurd, perkament
 • orientatie:Oost
 • Verwijzing: Vgl. Lijst Nemelaer 1398; Donkersloot (1981) 122, 600
 • Opmerkingen: Oud nr.: D.Brab. 4, R13: blauw 1398b, 1009 (of 6001) - Waarschijnlijk afkomstig uit de kaartenverzameling van de familie Van den Bogaerde van Terbrugge

Bron: Terry van Erp
Herkomst: Collectie kaarten en tekeningen van het Rijksarchief in Noord-Brabant, ca. 1500 - ca. 2000