In gesprek met: Cees Bouwens

Uit Wiki Raamsdonks Historie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Cees Bouwens
Cees Bouwens

KBO Raamsdonk heeft een eigen website. Nieuwsgierig naar de man hierachter ging ik enkele dagen voor Pasen naar de Notarisstraat voor een gesprek met Cees Bouwens. Op mijn vraag wanneer en waar hij is geboren en wat zoal zijn herinneringen aan zijn leven zijn, begint Cees enthousiast te vertellen. Geboren 28 oktober 1947 in de Stationstraat als 4e in de rij van 9 (5 zussen, 3 broers) in het gezin van Jan Bouwens en Anna Ilmer. Begin jaren 50 zijn we verhuisd naar de Molenstraat en in 1957 naar de Raadhuisstraat. Van mijn lagere schooltijd weet ik me nog veel te herinneren, heb daar ook vaak wat van opgeschreven. De schoolschriften heb ik nog, wacht maar eens zegt Cees, dan zal ik ze boven wel eens pakken. Even later staat hij met een stapel schriften in de hand weer in de kamer. Hij slaat er een open en laat mij wat verhaaltjes lezen. Ja, ik moet er nog iets mee gaan doen zegt hij, inscannen of alles overtypen en een boekje van maken. Maar ik weet het nog niet. Na de lagere school is hij naar de LTS in Geertruidenberg gegaan en daarna gaan werken als elektro-monteur bij Nettenbouw. Toen al bij de voetbalvereniging onderhoudswerk aan de verlichting gaan doen. Tussendoor (1966 - 1968) heeft hij zijn dienstplicht vervuld, heeft daar enkele vervelende blessures opgelopen aan zijn knie en enkel. De voetbalvereniging Raamsdonk heeft altijd al een belangrijke plaats in mijn leven gehad zegt Cees. In de jaren vijftig was mijn vader leider van het le elftal en mocht ik nogal eens mee naar de wedstrijden. In 1958 lid geworden van de voetbalclub, en van 1966 tot 1973 in het eerste gespeeld. In december 1969 begonnen en tot nu toe is hij actief bij "De Sportkoerier", het clubblad van v.v. Raamsdonk. Begin jaren 70 mede het damesteam opgericht en daar enkele jaren leider en trainer van geweest. In 1973 een "vervelende" rugblessure en einde actief voetballen. Is toen leider geworden van Raamsdonk 2 en in de jaarvergadering van oktober 1973 als bestuurslid gekozen. Niet lang daarna heb ik Henny leren kennen. Eind 1974 werd ik benaderd om beheerder van het nieuw te open Ontmoetingscentrum te worden. Heb dit gedaan en niet veel later zijn Henny en ik getrouwd en in het Ontmoetingscentrum gaan wonen. In 1976 is onze zoon Willem geboren.


De jaren in het OMC waren mooie jaren, veel contacten opgedaan en heel veel mensen leren kennen. Tot 1986 in het OMC gewerkt en daarna werd ik beheerder van een buurthuis in Oosterhout. We zijn toen ook hier naar de Notarisstraat verhuisd, waar het goed en rustig wonen is. Politiek is Cees ook nog actief geweest bij de "Raamsdonkse lijst" en later buiten de politiek om bij de "Stuurgroep Raamsdonk". Bij de v.v. Raamsdonk tot oktober 2000 bestuurslid geweest, tussendoor al die jaren met een aantal vaste mensen het onderhoud aan verlichting en gebouwen gedaan. Was lid van de activiteitencommissie en van de comités 40, 50 en 60 jaar v.v. Raamsdonk. Heb het al die jaren al goed naar mijn zin bij de voetbalvereniging en veel mooie dingen meegemaakt. Voor dit alles is Cees bijzonder gewaardeerd en heeft de Gouden NKS en Gouden KNVB speld mogen ontvangen en is benoemd tot Erelid van de club. In 2011 werd hij verrast met een Koninklijke onderscheiding. Midden jaren negentig is Cees een aantal jaren bestuurslid van woning -bouwvereniging "Volksbelang" geweest en bij de gemeente 10 jaar lang lid van het "Welzijnsoverlegplatform". Vanaf 1997 tot aan het ophouden te bestaan in 2010 samen met familie en vrienden bij smartlappenkoor "De Natte Zaddoek" gezongen. Sinds anderhalf jaar is hij lid en zingt bij Schipperskoor "Recht zo die gaat" in Raamsdonksveer, waar het buitengewoon gezellig bij is zegt hij. In 2005 heeft hij samen met een aantal mensen Stichting Raamsdonks Historie opgericht, met een werkgroep zijn ze daar nu wekelijks mee bezig. Vanaf eind 2008 is Cees actief bij de KBO als redactielid van "De Actieve Plusser" en sinds kort doet hij ook de ledenadministratie en website. Als laatste vraag Cees: "Hoe komt het dat je alle data's nog zo goed weet?" Nou zegt Cees, heb gelukkig nog een goed geheugen en ben heel mijn leven al bezig om getallen aan iets te koppelen. Alles maar dan ook alles bewaar ik. Je hebt mijn schoolschriften gezien, maar de notulen en verslagen van welke vergadering dan ook, heb ik nog. Heb vanaf 1981 alle speciale dorpsgebeurtenissen gefilmd en bewaar alles waar ons dorp in vernoemd. wordt. Ben ook al een aantal jaren bezig het archief van v.v. Raamsdonk op orde te brengen. Maar als ik al mijn herinneringen had moeten vertellen, hadden we hier nog wel even gezeten en was het een boek geworden. Cees bedankt voor dit gezellige gesprek, en iedereen die je kent weet dat ik geen praat tekort gekomen ben.

Zie ook: Cees Bouwens

Interview door: Cecile Leijten van Steenoven

Bron: De Actieve Plusser augustus 2013

Digitalisering: Terry van Erp