Een nieuwe Koning en Prinses

Uit Wiki Raamsdonks Historie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Raamsdonk, 13 oktober 2021  
Vorige week (3 oktober) vond de staatsiedag van het gilde Sint Bavo Raamsdonk plaats.

Dit is de jaarlijkse feestdag van het gilde waarbij de naamdag van de patroonheilige gevierd wordt. Bij ons is dat Sint Bavo, op de eerste zondag van oktober. Voor de twaalfde maal sinds de heroprichting van het Gilde in 1987 hielden we dit jaar ook het koningschieten (op de vogel).

De dag begon met het aanstemmen tot volwaardige leden van Niek Pagie en Lars Nederhof en van Ruud de Vetter als aspirantlid. De eerste twee werden direct aansluitend aan de kerkdienst geïnstalleerd.

Om 9:30 uur ging het gilde met slaande trom en zwaaiend vaandel de kerk in, alwaar priester Stephan de Koning de dienst voorging, hetgeen hij een eer vond. Na de dienst werd de hernieuwing van de eed van trouw voor het kerkelijke gezag en wereldlijke gezag vanwege het weer in de kerk gedaan.

Buiten was het inmiddels wat droger geworden en konden de vendeliers en tamboers een vendelgroet geven. Daarna heeft het Gilde een kleine rondgang door Raamsdonk gemaakt. Na de rondgang volgde de jaarvergadering, waarin we de gebeurtenissen van de afgelopen twee bijzondere gildejaren hebben laten passeren. Vanwege corona waren er niet gek veel activiteiten geweest, net zoals bij vele verenigingen.

Bij twee activiteiten stonden we nadrukkelijker stil. Wes den Braber was op het handboogtoernooi voor de jeugd bij het gilde Sint Joris Udenhout op 18 juni 2021 derde in zijn leeftijdscategorie geworden en ontving daarvoor een zilveren schildje. Daarnaast veroverde Philip Pas tijdens zijn debuut op de verschieting om de Zilveren Pijl te Bergen op Zoom op 12 september 2021 maar gelijk de eerste prijs in de categorie 12-14 jaar. Hij mocht hiervoor een zilveren penning in ontvangst nemen. Na de jaarvergadering stond er een heerlijke koffietafel klaar, verzorgd door Mariëtte van Hoek en Marie-Elze de Bont.

Daarna nam de voorzitter van de Kring Baronie en Markiezaat van de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden (Henny Hoppenbrouwers) het woord, want Veerle de Jong had het zilveren wisselschild verdiend - dat is iets anders dan winnen! - voor het jeugdlid uit de kring dat het meeste heeft gedaan om het gilde te laten groeien en bloeien.

Men moet dan denken aan het uitdragen van broederschap, onderlinge vriendschap en elkaar willen helpen binnen het gilde. Zij mocht het uit handen van de vorige winnaar, Toon Brocks van het Sint Antonius Abt gilde uit Terheijden, in ontvangst nemen.

Toen werd het tijd om de vogel op de boom te plaatsen en te kijken wie de opvolgers zouden worden van koning Peter Boons en jeugdprins Lars Nederhof. Na de traditionele plichtplegingen meldden de kandidaten zich onder de schutsboom. Bij de senioren ging het heel vlot. Na het 45e rake schot viel de vogel voor de voeten van Amit Singh die de komende drie jaren koning van ons gilde zal zijn. De jeugdige schutters hadden wat meer moeite. Hun vogel weigerde te vallen, zodat een list uitkomst moest brengen. Uiteindelijk werd Veerle de Jong de jeugdprinses.

Daarna volgden de traditionele gebruiken die horen bij het aanvaarden van de koning, zoals handwassing van de nieuwe koning, erewijn en vendelhulde, waarna tot slot Amit Singh als nieuwe koning, en als enige lopend over het gildevaandel, ’t Gildehof mocht betreden. Daar sloten we deze drukke dag gezellig samen af.