Carnaval in de middeleeuwen

Uit Wiki Raamsdonks Historie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Waren ze helemaal van God los met Carnaval?

Tijdens carnaval gaan de remmen los en wordt er enkele dagen volop feest gevierd. Rozanne Versendaal, promovendus aan de Universiteit Utrecht, onderzocht welke functie carnaval in de late middeleeuwen had en concludeert dat ons huidige carnavalsfeest zijn wortels vindt in de middeleeuwen.  

Versendaal bestudeert onder meer zogeheten spotteksten of ‘schertsende ordonnanties’ uit de late middeleeuwen. Hierin vond ze onder meer teksten over carnaval, dat tijdens de middeleeuwen vaak op verschillende momenten in de winterperiode werd gevierd. Net als tegenwoordig werden tijdens deze feesten alle hiërarchiën op zijn kop gezet. Zo werden zotten bijvoorbeeld tot koning gekroond en andere zotten of bedelaars, armen en zieken werden ‘aangesteld’ als de onderdanen van deze tijdelijke vorsten. En natuurlijk deed men zich ook in de middeleeuwen tijdens het carnaval (of vastenavond) tegoed aan veel eten en drinken. Volgens de onderzoekster moet carnaval in het laat-middeleeuws perspectief niet alleen gezien worden als een soort uitlaatklep, waarbij men de wereld even op zijn kop zette. Versendaal stelt dat het carnaval uiting gaf aan een oud Bijbels gegeven: “wat dwaas is voor de mensen is wijs voor god”. Zo wordt bijvoorbeeld in 1 Korinthiërs 3:19 geschreven:

“Niemand bedriege zichzelven. Zo iemand onder u dunkt, dat hij wijs is in deze wereld, die worde dwaas, opdat hij wijs moge worden. Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid bij God; want er is geschreven: Hij vat de wijzen in hun arglistigheid;” (online-bijbel.nl)

Carnaval kan in dat perspectief volgens Versendaal gezien worden als een letterlijke interpretatie van het dwaas worden, terwijl men in de vastenperiode 'die begint op Aswoensdag' juist weer wijs wordt en dichter tot God komt.

Voor de Universiteit Utrecht maakte Versendaal onderstaande korte kennisclip over haar onderzoek:

Onder de rivieren staat de wereld met Carnaval voor een aantal dagen op z’n kop. Ons huidige carnavalsfeest vindt zijn wortels in de middeleeuwen. Net als vandaag de dag verkleedden mensen zich toen uitbundig en werd er veel gedronken, gegeten en gedanst. Maar wat was de plaats en de functie van het feest in de late middeleeuwen en hoe viel zo’n losbandig feest te rijmen met het christelijk geloof? In het Museum Meermanno in Den Haag legt promovenda Rozanne Versendaal dit uit aan de hand van een grappige tekst die met carnaval in verband gebracht wordt.