Sjabloon:Infobox territorium in het Heilige Roomse Rijk

Uit Wiki Raamsdonks Historie
Infobox territorium in het Heilige Roomse Rijk
Land in het Heilige Roomse Rijk Wapen Heilige Roomse Rijk
{{{Jaar van ontstaan}}}De sjabloonbeschrijving hieronder wordt niet afgebeeld wanneer het sjabloon wordt geplaatst

Doel

Het sjabloon Infobox territorium in het Heilige Roomse Rijk dient om artikellen over staten binnen het Heilige Roomse Rijk op een uniforme manier te voorzien van de belangrijkste feiten over deze staten. Deze Infobox verschilt van Infobox historisch land door de toevoeging van een aantal voor het Heilige Roomse Rijk unieke parameters.

Gebruik

Neem voor het gebruik de onderstaande parameters over en vul de bekende gegevens in. Met uitzondering van Naam in Landstaal, Jaar van ontstaan en Jaar van afloop zijn alle parameters optioneel.

{{Infobox territorium in het Heilige Roomse Rijk
| Naam in Landstaal = 
| Status       = 
| Voor1       = 
| Vlag_Voor1     = 
| Naam_Voor1     = 
| Voor2       = 
| Vlag_Voor2     = 
| Naam_Voor2     = 
| Voor3       = 
| Vlag_Voor3     = 
| Naam_Voor3     = 
| Voor4       = 
| Vlag_Voor4     = 
| Naam_Voor4     = 
| Voor5       = 
| Vlag_Voor5     = 
| Naam_Voor5     = 
| Voor6       = 
| Vlag_Voor6     = 
| Naam_Voor6     = 
| Voor7       = 
| Vlag_Voor7     = 
| Naam_Voor7     = 
| Voor8       = 
| Voor_Voor8     = 
| Naam_Voor8     = 
| Voor9       = 
| Vlag_Voor9     = 
| Naam_Voor9     = 
| Voor10       = 
| Vlag_Voor10    = 
| Naam_Voor10    = 
| Voor11       = 
| Vlag_Voor11    = 
| Naam_Voor1     = 
| Voor12       = 
| Voor_Voor12    = 
| Naam_Voor12    = 
| Voor13       = 
| Vlag_Voor13    = 
| Naam_Voor13    = 
| Voor14       = 
| Vlag_Voor14    = 
| Naam_Voor14    = 
| Voor15       = 
| Vlag_Voor15    = 
| Naam_Voor15    = 
| Na1        = 
| Vlag_Na1      = 
| Naam_Na1      = 
| Na2        = 
| Vlag_Na2      = 
| Naam_Na2      = 
| Na3        = 
| Vlag_Na3      = 
| Naam_Na3      = 
| Na4        = 
| Vlag_Na4      = 
| Naam_Na4      = 
| Na5        = 
| Vlag_Na5      = 
| Naam_Na5      = 
| Na6        = 
| Vlag_Na6      = 
| Naam_Na6      = 
| Na7        = 
| Vlag_Na7      = 
| Naam_Na7      = 
| Na8        = 
| Vlag_Na8      = 
| Naam_Na8      = 
| Na9        = 
| Vlag_Na9      = 
| Naam_Na9      = 
| Na10        = 
| Vlag_Na10     = 
| Naam_Na10     = 
| Na11        = 
| Vlag_Na11     = 
| Naam_Na11     = 
| Na12        = 
| Vlag_Na12     = 
| Naam_Na12     = 
| Na13        = 
| Vlag_Na13     = 
| Naam_Na13     = 
| Na14        = 
| Vlag_Na14     = 
| Naam_Na14     = 
| Na15        = 
| Vlag_Na15     = 
| Naam_Na15     = 
| Jaar van ontstaan = 
| Jaar van afloop  = 
| Vlag        = 
| Vlagartikel    = 
| Wapen       = 
| Wapenartikel    = 
| Leus        = 
| Kaart       = 
| Kaartjaar     = 
| Hoofdstad     = 
| Oppervlakte    = 
| Bevolking     = 
| Munteenheid    = 
| Talen       = 
| Religie      = 
| Regeringsvorm   = 
| Staatshoofd    = 
| Staten       = 
| Dynastie      = 
| Rijksdag      = 
| Rijksmatrikel   = 
| Kreits       = 
| Kreitsdag     = 
}}

Uitleg parameters

 • Naam in Landstaal: De officiële naam van het land in de officiële taal van het land.
  • Bij zeer veel mogelijke talen alleen de belangrijkste geven. Eventuele minderheidstalen kunnen in de inleiding van de lopende tekst geplaatst worden.
  • Bij eventuele niet-latijnse schriften een transliteratie plaatsen onder de naam in het oorspronkelijke schrfit.
  • Een Nederlandse vertaling van de naam hoeft niet in de infobox geplaatst te worden. Deze is al terug te vinden als pagina titel en in de lopende tekst.
  • Bij extreem lange officiële namen is de meest gebruikelijke naam beter om in de infobox te plaatsen.
 • Voor1-15: Voorafgaande staten. Gebruik hier geen wikilinks, deze worden automatisch geplaatst.
 • Na1-15: Opvolgende staten. Gebruik hier geen wikilinks, deze worden automatisch geplaatst.
 • Vlag_Voor/Na1-15: De vlag of het wapen van het voorafgaande of opvolgende land.
 • Naam_Voor/Na1-15: De naam die weergegeven wordt onderaan de infobox bij meer dan vijf voorgaande of opvolgende staten. Gebruik hier geen wikilinks, deze worden automatisch geplaatst.
 • Jaar van ontstaan en afloop: Het jaar waarin het land ontstond en ophield te bestaan. Kies zoveel mogelijk de feitelijke jaartallen.

Staatssymbolen

 • Vlag en Wapen: De vlag en het wapen van het land. De standaardafmetingen zijn 125px voor de vlag en 80px voor het wapen.
 • Vlag en Wapenartikel: Link naar het artikel dat de vlag of het wapen beschrijft. Gebruik hier geen wikilinks, deze worden automatisch geplaatst.
 • Leus: De door het land gehanteerde leus of het nationale motto.

Kaart

 • Kaart: Kaart van het land. Kaarten waarop de locatie van het land staat aangegeven, verdienen de voorkeur boven kaarten die de topografie van het land zelf laten zien. De standaardafmeting is 264px.
 • Kaartjaar: Jaar waarvoor de informatie op de kaart geldt. Deze parameter kan ook gebruikt worden om een eventuele legenda en een beschrijvend onderschrift in te voegen.

Algemene gegevens

 • Hoofdstad: Hoofdstad van het land.
 • Oppervlakte: Oppervlakte van het land. Geef bij veranderende oppervlakte ook de data waarvoor de oppervlakte geldt.
 • Bevolking: Aantal inwoners van het land. Geef altijd een datum bij het aantal inwoners.
 • Munteenheid: De in het land gehanteerde munteenheid.
 • Talen: De in het land gesproken talen. Gebruik het <ref></ref> systeem om aan te duiden of talen officieel dan wel verboden zijn. Percentages zijn een goede toevoeging.
 • Religie: De in het land voorkomende geloofsovertuigingen. Gebruik het <ref></ref> systeem in combinatie om aan te duiden of de godsdiensten officiël dan wel verboden zijn. Percentages zijn een goede toevoeging.

Regering

 • Regeringsvorm: Staats- en regeringsvorm van het land. Staatsvorm als bijvoeglijk naamwoord vermelden, regeringsvorm als zelfstandig naamwoord.
  • Staatsvormen zijn: Unitaire (Eenheidsstaat), Federale (Bondsstaat) of Confederale (Statenbond) regeringsvorm.
  • Regeringsvormen zijn: Monarchie (Absoluut, Constitutioneel, Kiesmonarchie), Republiek, Theocratie, Dictatuur et cetera.
 • Staatshoofd: Titel van het staatshoofd. Personen kunnen in de lopende tekst vermeld worden.
 • Staten: Naam van de Statenvergadering van het land.
 • Dynastie: Vorstenhuis waartoe het staatshoofd behoort.

Heilige Roomse Rijk

 • Rijksdag: Aantal stemmen dat het land had in de Rijksdag.
 • Rijksmatrikel: Aantal troepen dat het land moest leveren aan het Rijksleger.
 • Kreits: Kreits waarin het land was ingedeeld.
 • Kreitsdag: Aantal stemmen op de kreitsdag